Web edukia bistaratu
  Data Dokumentuak

ORDENATZA FISKALAK

   
2022 urterako ordenantza fiskala 2021-12-24  Ord. ikusi
2022ko zerga egutegia 2021-10-28  Ikusi
2022 urterako prezio publikoak 2022-01-04  Ikusi

TRAFIKO ORDENATZAK

   
Trafikoa, zirkulazioa eta segurtasuna arautuko dituen udal-ordenantza 2017-03-17 Ord. ikusi
Bide publikoetan ibilgaiuen aparkaldia (TAO) erregulatzeko ordenantza 2012-04-27 Ord. ikusi

Hiritar izaerako herri bideen erabilera eta horietako trafikoa, zirkulazioa eta segurtasuna arautuko dituen udal-ordenantza

2022-05-17

Ord. ikusi

HIRIGINTZA ORDENATZAK

   
Ibarrako udalerriko etxebitzitza tasatuen udal ordenantzaren aldaketaren behin behineko ordenantza 2012-07-24  Ord. ikusi
  2015-06-21  Zuzenketa
Etxebizitza babestuen erregelamendua 2007-08-01  Ord. ikusi
Ibarrako etxebizitzetako irisgarritasuna arautzen duen ordenantza 2010-12-13  Ord. ikusi
Zuzkidurazko etxebizitzen erabileraren zerbitzu publikoak arautzen dituen ordenantza 2018-08-07 Ord. ikusi
Ibarrako bizitokietako behe oinetako lokalen erabilera baimentzeko ordenantza 2014-10-30  Ord.ikusi
  2015-06-04  Zuzenketa
Ibarrako hiritartze eta eraikuntza ordenantza    Ord. ikusi
Etxebizitza eraikinetan balkoiak ixteko ordenantza 2014-03-10  Ord. ikusi

INGURUMEN ORDENANTZAK

   
Telekomunikazio sareei dagokien instalazio erradioelektrikoen ordenantza 2003-12-31  Ord. ikusi
Uraren Ziklo osoari dagokion Zerbitzua arautzeko ordenantza 2005-12-30  Ord. ikusi
Etxeko eta merkataritzako hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua arautuko duen udal ordenantza 2017-01  Ord. ikusi
Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen udal ordenantza 2013-04-05  Ord. ikusi
 
2013-04-17  Zuzenketa
Merkataritza eta etxeko hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzuaren araudia 2015-01-22  Ord. ikusi
Udalarenak diren bide eta baso pisten erabilera berezia arautzen duen udal ordenantza 2018-11-15  Ord. ikusi

Etxeko eta merkataritzako hondakinak biltzeko eta tratatzeko zerbitzua arautuko duen udal ordenantzaren aldaketa

2021-11-09  Ord. ikusi

GIZARTE ZERBITZUETAKO ORDENANTZAK

   
Larrialdietako etxebizitzen erregelamendua 2007-08-01  Ord. ikusi

EUSKERA ORDENANTZAK

   
Udal eta udalerrian euskera erabiltzeko eta sustatzeko araudiaren udal ordenantza 2004-01-28  Ord. ikusi

BESTE ORDENANTZAK

   
2022-2023 ikasturterako kurtsoen prezio publikoen argitalpena 2022-07-04
 Ord. ikusi
«Txontxo» udal lokalak lagatzeko eta erabiltzeko udal erregelamendua 2018-01-08  Ord. ikusi

Taberna, kafetegi, jatetxe eta antzekoak kokatu eta jartzeko udal ordenantza

2004-01-28  Ord. ikusi
 
2011-09-26  Zuzenketa
Ikuskizun publikoak eta aisialdiko jarduerak arautuko dituen ordenantza 2001-09-31  Ord. ikusi
Txoznei buruzko ordenantza arautzailea 2009-12-21  Ord. ikusi
Ibarrako gune publikoan hileta ospakizunak baimendu eta egiteko arautzenduen araudia 2011-01-18  Ord. ikusi
Ibarrako udal zerbitzu telematikoetara sarbidea izan eta erabiltzeko erregelamendu arautzailearen onarpena 2012-04-27  Ord. ikusi
Diru-laguntzen ordenantza orokorra behin betiko onartzea
2013-06-07  Ord. ikusi
Kaleko salmenta arautzen duen ordenantza
2009-10-02  Ord. ikusi