Hirigintza, Obra eta zerbitzuak

Hirigintza

Hirigintza departamentua
Udaletxeako 2. Solairuan. San Bartolomé plaza, 2 20400 Ibarra.
Telefonoa.: 943 671 138
e-mail: hirigintza@ibarra.eus
Ordutegia: astelehenetik ostiralera goizeko 9etatik 14etara
Nola eskatu ordua: Harrera hobea eskaini nahian, ordua eskatu behar da bertara joanda edo telefonoz.

Arduradun politikoa: Igor Zapirain Lizarribar
Hirigintzako teknikaria: Itziar Agirrezabala

 

SAILAREN XEDEA:

Udalerriaren hirigintza garapena zuzentzea eta hirigintza gaietan indarrean dauden xedapenak bete daitezen zaintzea. Informazioa ematea eraikuntza lizentzien, eraberritzeen, Apattako poligonoko jardueren, igogailuak jartzeko baldintzen eta abarren gainean.

 

TRAMITEAK:

OROKORRAK:

GAINERA ZONALDE INDUSTRIALETAN:

 

FUNTZIOAK:

  • Obra handien lizentziak tramitatu.
  • Tramitean dagoen planeamendu Orokorraren zuzendaritza teknikoa.
  • Hirigintza arloarekin zerikusia duten Udal ordenantzak egitea.
  • Igogailuak jartzeko beharrezkoa denean desjabetze espedienteak tramitatu.
  • Apattako poligonorako eskatzen diren jarduera eta obra lizentziak tramitatu.
  • Lursailak eta finkak elkartzeko edo zatitzeko eskaerak tramitatu.

 

ARAUAK:

Ibarrako HIri Antolaketako Arauei buruzko Hirigintza Araua:

01-HIRI LURZORUA
1996ko apirilaren 30eko Gipuzkoako Aldizakri Ofizialeko 83. Zenbakiaren gehigarrian argitaratua.
HIritarturiko Zonaldeen identifikazioa: Ikus Hiri antolaketaren 14. Planoa.
(*) Eremuen aldaketa puntualen berri jaso nahi ez gero, zuzenean Hirigintza sailarekin kontaktuan jarri.

 

02-LANDA LURRA (EZ URBANIZAGARRIA)
4 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA
GFA - LURRALDE ANTOLAKETA ETA SUSTAPENA
Ibarrako hiri antolamenduko arauen aldaketa, hiritartu ezin daitekeen lurzoruari dagokiona. 2004ko maiatzaren 11ean argitaraturikoa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeako 87. Zenbakian.
Zonaldeen identifikazioa: Ikus babesturiko zonaldeak eta kategoriak deituriko planoa.

 

ARAUAK DOKUMENTU OSAGARRIAK
01- Hiri lurzorua 01- Zonaldeak
02- Landa lurra (ez urbanizagarria) 02- Zonaldeak


 

IBARRAKO HIRIGINTZA PLAN OROKORRA

DOKUMENTUAK:

PLANOAK:

1.1 GURUTZEAGA II. XEHETASUN AZTERKETA