Albisteak
Atzealdea

Osasun larrialdiaren deseskalatzean 1. faserako jarraibideak

Eusko Jaurlaritzak hartutako neurrien apliazio irizpideak Udaltzaingoaren eskutik

2020·05·11


Osasun larrialdiaren deseskalatzean 1. fasera igaro gara EAEn eta bertako Gobernuak hartutako neurrien aplikazio irizpideak azaldu dizkigute Ibarrako udaltzaioak:


 

Merkataritza-jarduerak edo antzekoak publikoari irekitzeari buruz

 

1. Zer merkataritza-lokalek ireki dezakete?

Larrialdi egoeraren hasieratik irekita dauden janari dendak, gozoki-dendak eta gozotegiak barne, edari dendak, farmaziak, osasun-zerbitzuak baina ezarritako murriztapenekin (larrialdia edo atzera ezinezko tratamenduak), optikak, ortopediak, higiene-produktuen dendak, prentsa eta paper dendak, gasolindegiak, estankoak, teknologiako eta telekomunikazioetako produktuen dendak, etxeko animalientzat janaria saltzen dutenak, Internet, telefono edo posta bidezko merkataritza-dendak, tindategiak, arropa-garbitegiak eta albaitaritzaklinikak, ibilgailuak alokatzeko enpresak, banku-erakundeak, notarioak, aholkularitzak eta aseguru-erakundeak, abokatu-bulegoak, gestoriak eta finken administrazioko bulegoak, eta gainerako txikizkako merkataritza eta zerbitzuak ematekoak, azken bi horiek deseskalatze prozesuaren 0 fasean ezarritakoaren arabera, baldintza berberetan. Hala ere, aurrerantzean higiene- eta/edo prebentzio-neurriak ezarri beharko dituzte langileentzat eta establezimenduentzat.

Bigarrenik, txikizkako gainerako merkataritzak eta zerbitzuak ematekoak, salbu eta 400 metro koadrotik gorako azalera dutenak, merkataritza-gune izaera dutenak edo kanpoan sarbide zuzenik eta independenterik ez dutenak.

Baldintza hauek guztiak bete beharko dituzte:
- Guztizko edukiera %30era murriztea. Solairu bat baino gehiago badago, solairu bakoitzean edukiera-proportzio bera gordeko da.
- Gutxienez bi metroko distantzia bermatuko da. Ezin bada, bezero bakarra egon daiteke.
- 65 urtetik gorakoentzako arreta-ordutegi bat ezarriko da, lehentasunezko zerbitzuarekin.
- Establezimenduei, langileei, bezeroei eta edukierari buruzko neurriak betetzea.
- Establezimenduek eta lokalek jendaurrean jarri beharko dute lokal bakoitzaren gehieneko edukiera, eta edukiera hori eta pertsonen arteko bi metroko segurtasun-distantzia barruan errespetatzen dela ziurtatu beharko dute.

Establezimendu horiek erositako produktuak biltzeko sistemak jarri ahal izango dituzte lokalean, betiere modu mailakatuan egiten direla bermatzen badute, lokalean pilaketak edo bertara sartzea saihestuz.

2. Okindegiek eta dastatzeek edariak sal ditzakete, kafea barne?

Eramateko salmenta bakarrik, establezimenduaren barruan kontsumitzeko baimenik gabe. Terraza badu, ostalaritza-zerbitzuetarako ezarritakoa bete beharko du.


3. Nekazaritzako merkatu eta azokak?
 Nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuak eta elikagaiak zuzenean saltzeko merkatu eta azoka tradizionalak baimentzen dira (normalean astero), osasun-arloko zenbait jarraibide kontuan hartuta. 

Udalek lanpostuak eta merkatua mugatzeko baldintzak urruntzeko betekizunak ezarriko dituzte, langileen, bezeroen eta oinezkoen arteko segurtasuna eta distantzia bermatzeko.
Nolanahi ere, ohiko edo baimendutako postuen ehuneko hogeita bosteko muga bermatuko da, eta ohiko edukieraren herena baino gutxiagoko joan-etorria; bestela, gaitutako azalera handitu ahal izango da.
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietan nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuak eta elikagaiak zuzenean saltzeko merkatu eta azoka tradizionalak aldi baterako etetea ezartzen da, baldin eta jai- edo aisialdi-izaera badute.

4. Beren jarduera aire zabalean garatzen duten merkatuak (Merkadilloak)?
Kaleko salmentako azoka txikiak baimentzen dira. Udalek lanpostuak eta merkatua mugatzeko baldintzak urruntzeko betekizunak ezarriko dituzte, langileen, bezeroen eta oinezkoen arteko segurtasuna eta distantzia bermatzeko.


 5. Kaleko salmenta ibilgailu eta denda bidez. 

Behar-beharrezkoak diren produktuak kalez kale saltzea baimentzen da, baldin eta Udalaren gaikuntza-ziurtagiria badute.
Osasun-agintaritzak zehaztutako higiene- eta osasun-neurriak gorde beharko dira. 08: 00etatik 15: 00etara. 


6. Ibilgailuak konpontzeko eta mantentzeko tailerrak?
 Bai, konponketa- eta mantentze-lanetarako, piezen salmenta barne, hori guztia aurretiko hitzorduarekin.  Jendearentzako arreta ezarritako osasun-jarraibideei jarraituz egingo da.


7. Automobil kontzesionarioak, IATko geltokiek eta lorezaintza eta haztegi zentroek ireki al dezakete, edozein azalera dutela ere?
Bai, baina hitzordua eskatuta.


8. Eta ibilgailuen desguazeak?
Bai, jarduera osorako, piezen salmenta barne


9. Zilegi al da txatarra eta hondakin solidoak biltzea?
Bai, baina ezarritako higiene- eta osasun-neurriak hartzearen baldintzapean.

 

10. Jendeari irekita egoteko baimenik ez duten establezimenduek mantentze- eta hobekuntza-lanak egin ditzakete barruan?
Bai.

11. Beilatokiak, gurtza-lekuak, hileta-zeremonia zibil eta erlijiosoak. 

Beilatokiak baimenduko dira mota guztietako instalazioetan, publiko zein pribatuetan, gehienez ere hamabost pertsonako mugarekin aire zabaleko espazioetan eta hamar pertsonako mugarekin espazio itxietan. 

Hildakoaren ehorzketarako edo errausketarako segizioan hamabost pertsonak baino ez dute parte hartuko, gehienez ere, senitartekoen eta hurbilekoen artean, bai eta, hala badagokio, kasuan kasuko aitorpeneko kultuko ministroaren edo parekatuaren artean ere, hildakoaren agur-errituak egiteko. 

Nolanahi ere, osasun-agintariek ezarritako segurtasun- eta higiene-neurriak errespetatu beharko dira, eta gutxienez bi metroko segurtasun-distantzia, eskuen higienea eta arnas maskara mantendu beharko dira. 

Kultu-lekuetara joatea baimenduko da, baldin eta edukieraren herena gainditzen ez bada eta osasun-agintariek ezarritako higiene- eta distantzia fisikoko neurri orokorrak betetzen badira. Badira gomendio orokor batzuk, eta, horien artean, sarrerak eta irteerak antolatzea aurreikusten da, gurtza-lekuen sarbideetan eta inguruetan pertsona-multzorik egon ez dadin. Halaber, hilerrietara joateko baimena ematen da, maitatuak oroitzeko eta omentzeko jardueretarako, dagokion udalak ezarritakoaren arabera.

12. Zilegi al da familiako baratzeetan lan egitea?
Bai, baimenduta dago produktuak biltzea, mantentze-lanak egitea, lurra ereiteko eta landatzeko prestatzea, landatzea bera, ereitea, ureztatzea eta ongarritzea.
Ohiko bizilekuaren ondoko herrietan dauden baratzeak aurreikusten dira, baita beharrizan-egoeragatik dauden beste herri batzuetan daudenak ere.
Osasun Agintaritzak ezarritako neurriak errespetatu beharko dira.
Lekualdaketaren justifikazioa baratzearen titulartasun-agiriaren bidez egiaztatu ahal izango da.

13. Nekazaritzako elikagaien establezimenduak eta kooperatibak.
Abereen elikadurarako produktuak eta nekazaritza-ekoizpenerako beharrezkoak diren produktuak hornitzeko ireki daitezke, bai maila profesionalean, bai partikularrean.

14. Hotelak, apartahotelak, landetxeak, ostatu turistikoak eta kanpinak irekitzea.
Ireki ahal izango da, eremu komunik erabili gabe eta muga higienikoak ezarrita.

15. Eraikinetako obrak.
Obraren jarduerarekin zerikusirik ez duten pertsonekin interferentziarik sortzen ez duten obrak baimentzen dira.
Eraikineko inor bizi ez den lokal, etxebizitza edo bestelako eremu mugatuetan obrak egiteko baimena emango da, edo, obrak dirauen bitartean, egoiliarrek sarbiderik ez dutenetan, betiere baldintza hauek betetzen badira:
- Langileek eta materialek eremu komun sektorizatu gabeetan zirkulatzea mugatzen bada, eta higiezineko bizilagunekin kontakturik ez izateko neurri egokiak hartzen badira.
- Lokal, etxebizitza edo zona horietara sartzea eta horietatik irtetea lanaldiaren hasieran eta amaieran gertatzen da.
- Muntaia- eta zerbitzu-dendek eta profesionalek etxean egin ahal izango dute, baldin eta kaltetutako pertsonarik ez badago, arriskua badago eta segurtasun-arauak betetzen badituzte.

16. Ireki al daitezke terrazak ostalaritzan eta jatetxeetan?
Bai, baina %50era mugatzen da aurreko urtearekin alderatuta. Nolanahi ere, mahaien artean gutxienez bi metroko distantzia fisikoa mantentzen dela ziurtatu beharko da.

Hala ere, udalek mahaien kopurua handitu ahal izango dute, baldin eta azalera proportzionala handitzen bada.
Terrazetan edariak eta janariak kontsumitzeko bilerak egiteko baimena ematen da, gehienez ere hamar lagunekoak mahai edo mahai multzo bakoitzeko. Ordutegiaren muga bakarra, itxiera, 23: 00etan izango da.
Terrazetan zerbitzua ematean higiene- eta/edo prebentzio-neurriak errespetatuko dira, bai eta langileentzako higiene- eta/edo prebentzio-neurriak ere.
Elkarte gastronomikoak, txokoak eta aisialdirako lonjak itxita egongo dira barruan jarduerak garatzeko.

17. Zilegi al da kultura- eta aisialdi-jarduerak irekitzea?
Liburutegiak, museoak, lokalak eta kultura-ekitaldiak eta -ikuskizunak egiten diren establezimenduak itxita egongo dira.

18. Zilegi al da turismo aktiboa eta naturazkoa pertsona-talde mugatuentzat?
Bai, baldin eta turismo aktiboko eta naturako enpresek antolatzen badituzte, gehienez hamar pertsona, betiere lurralde-desplazamenduaren mugaren baldintzapean.

19. Estatu mailako joko publikoaren erakunde emakidadunak.
Jendearentzat berriz ireki ahal izango da, merkataritza-guneen barruan dauden establezimenduak izan ezik, kanpotik sarbide zuzen eta independenterik ez badute.

 

Joan-etorriei buruz eta neurri sozialak

 

1. Ba al dago langileek eraman beharreko ziurtagiririk edo agiririk lantokirako joan-etorrietan oinez edo ibilgailuz zirkulatu ahal izateko?

Ez da nahitaezkoa eramatea, baina gomendagarria da laneko joan-etorriak errazteko.

Eusko Jaurlaritzak emandako erantzukizunpeko adierazpenaren eredu bat dago, BOEn argitaratutako beste bat ere bai, eta antzeko ezaugarriak dituzten beste eredu batzuk ere baliozkotzat jotzen dira.

Ziurtagiririk aurkeztu ezean, emandako informazioa baloratuko da, eta zalantzarik izanez gero, dagozkion egiaztapenak egingo dira.

 

2. Pertsona bat bide publikotik ibil daiteke?

Pertsonek erabilera publikoko bide edo espazioetatik zirkulatu ahal izango dute, honetarako:

A) Beharrezkoak diren elikagaiak, farmazia-produktuak eta deseskalatze-prozesuaren 0 eta 1 faseetarako baimendutakoak erostea, ezarritako baldintzetan (adibidez, txikizkako merkataritzarako joan-etorriak, ile-apaindegiak, etab.).

B) Osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduetara joatea.

C) Lan-, lan- edo enpresa-prestazioa egiteko lantokira joatea.

D) Ohiko bizilekura itzultzea.

E) Adinekoei, adingabeei, mendekoei, desgaitasuna duten pertsonei edo bereziki ahulak diren pertsonei laguntza eta zaintza ematea.

F) Finantza-erakundeetara, aseguruetara, notariotzetara, abokatutzetara, gestorietara, finken administraziora joatea.

G) Ezinbesteko batengatik edo premia-egoeragatik.

H) Antzeko beste edozein jarduera.

Euskal Autonomia Erkidegoan eta lurraldeetan, hezkuntza- eta prestakuntza-arrazoiengatik mugi daitezke, bai eta adinekoak, mendekoak edo desgaitasuna edo beharra duten pertsonak diren senideak edo antzeko beste edozein bisitatu, zaindu eta artatzeko ere.

14 urtetik beherakoek baimendutako jarduerak egin behar dituenean lagundu ahal izango diote heldu arduradunari.

Baimendutako establezimendu eta lokaletarako joan-etorriak bizileku edo mugakide den udalerrira mugatuko dira, salbu eta zerbitzua edo produktua bertan eskuragarri ez badago.

Bilobak zaintzera joan ahal izango da, edo haurrak eraman ahal izango dira senitartekoek zaintzera, autonomia-erkidegoan behar izanez gero.

Hala ere, joan-etorriak ahalik eta gehien mugatzea gomendatzen da.

 

  1. Aire libreko jarduera fisiko ez-profesionala arautzea (paseoak eta banakako kirola).

 

Zeintzuk dira jarduera fisikoa egiteko baldintzak?

- 14 urtetik gorako herritarrentzat.

- Banakako kirol-jarduera, hirugarren pertsona batekin kontakturik behar ez duena.

  • Egunero behin, ezarritako ordu-tarteetan. Denbora mugarik gabe.

     

Zer leku daude baimenduta?

- Edozein bide edo espazio publiko, natura-guneak eta berdeguneak barne, ezarritako mugen barruan.

- Ez da onartzen kirol-instalazio itxietan praktikatzea.

  • Mendira joan edo beste kirol bat egin daiteke (adibidez, txirrindularitza), baita autoa erabiliz ere, udalerri barruan bertan eta mugakide gisa, banaka edo familia-bizikidetzaren eremuko pertsonekin.

     

Nola egingo dira ibilaldiak?

  • Pertsonek bakarka edo bizikidetza-unitateko edo zaintzaileko pertsonekin batera paseatu ahal izango dute, beren udalerrian edo mugakidean ezarritako ordutegi-tarteen barruan.

     

Nola egingo da kontaktu fisikorik behar ez duen banakako kirola?

Bakarka egingo da, batera irten behar denean izan ezik, bizi den udalerrian eta udalerri mugakidean Hala ere, beharra dutenek, bizikide batek, ardurapeko etxeko langile batek edo zaintzaile ofizial batek lagunduta irten daitezke.

 

Egin al daiteke ibilaldirik?

Bai, lehiarik gabeko kirol-jardueratzat jotzen baita.

 

Eta ehiza eta kirol- edo jolas-arrantza?

Ez daude baimenduta.

 

Zer baldintza bete behar dira kutsatzeak saihesteko?

Arau orokor gisa, jarduera mota horietarako pertsonen arteko distantzia gutxienez bi (2) metrokoa izango da, hirugarren pertsonekiko. Beharrezkoak ez diren geldialdiak saihestuko dira.

 

Ibarra bezala, 5.000 biztanletik beherako udalerrietan, ordu-tarteak ez dira aplikatuko, eta aipatutako jarduera guztiak 06:00etatik 23:00etara baimenduko dira. Jarduera 5.000 biztanletik gorako udalerri mugakideetan, Tolosa kasu, egiten denean izan ezik; kasu horretan, udalerri horretarako ezarritako ordutegi-tarteak errespetatu beharko dira.

 

3. Eta kirol-jarduera profesionala eta federatua?

Kirolari profesionalek banaka egin ahal izango dituzte entrenamenduak, aire zabalean, bizi diren probintziaren mugen barruan. Entrenamenduen iraupena eta ordutegia kirol-formarako mantentze-lan egokiak egiteko beharrezkoak izango dira. Entrenatzaile-lanak egiten dituen pertsona bat egon ahal izango da bertan, eta segurtasun-neurriak gorde beharko ditu.

- Dagokien federazioak emandako kirol-lizentziarekin edo goi-mailako kirolariaren ziurtagiriarekin egiaztatuko dute beren izaera.

- Aurreko paragrafoan jaso ez diren kirolari federatuek entrenamenduak egin ahal izango dituzte banaka, aire zabaleko espazioetan, egunean bitan, 06: 00etatik 10: 00etara eta 20: 00etatik 23: 00etara bitartean, bizi diren udalerriaren eta udalerri mugakidearen mugen barruan. Dagokien federazioak emandako kirol-lizentziarekin egiaztatuko dute beren izaera.

- Arau orokor gisa, horrelako jardueretarako pertsonen arteko distantzia bi (2) metrokoa izango da gutxienez, salbu eta bizikletak, patinak edo antzeko beste tresna batzuk erabiltzen badira; kasu horretan, hamar metrokoa izango da distantzia hori. Gutxieneko distantzia horiek ez dira eskatuko kirol egokituaren kasuan.

- Kirolari profesionalak eta federatuak ibilgailu motordunean edo garraio publikoan joan ahal izango dira kirol-jarduerara, betiere ezarritako gehieneko lurralde-mugen arabera.

- Bi kasuetan, kirol egokituko edo paralinpikoko modalitateak egiten dituztenek beste kirolari baten laguntza izan dezakete kirol-jarduera egiteko, hori saihestezina bada. Kasu horretan, pertsonen arteko segurtasun-tarteak kirola egiteko beharrezkoa dena murriztuko dira, eta bi maskarak erabili beharko dira, eta kasu bakoitzean norberaren higienea eta arnas etiketa bermatzeko egokitzat jotzen diren neurriak aplikatuko dira.

- Kirol-jarduera federatuan, kirol-modalitatean animaliek parte hartzen badute, praktika aire zabalean egin ahal izango da, banaka, horiek dauden lekuan, aldez aurretik hitzordua eskatuta eta denbora-tarte berean.

- Federatutako 14 urtetik beherakoek eta 70 urtetik gorakoek kirola egin ahal izango dute banaka eta aire zabalean (instalaziorik gabe), egunean bi aldiz ezarritako ordutegi-tarteetan, udalerri berean eta entrenatzailerik gabe. Hau da, federatutako gainerako kirolarien prerrogatiba berberak ditu.

 

 

4. Eta 14 urtetik beherakoen joan-etorriak?

14 urtetik beherako haurrak egunero paseatzera irten ahal izango dira, bizikidetza-unitatearen ondoan edo pertsona heldu arduradun batekin. Pertsona hori gehienez ere hiru haurrez arduratuko da.

Irteera hori etxearen inguruan egingo da, 12: 00etatik 19: 00etara (5.000 biztanlera arteko udalerrietan izan ezik, horietan ez baitira ordu-tarteak mugatzen).

Pertsona heldu erantzulea ez bada guraso, tutore, kuradore, hartzaile edo legezko edo izatezko zaintzaile bat, horien aldez aurreko baimena izan beharko du.

Irteera gehienez ordubetekoa izango da, 12: 00etatik 19: 00etara. Bizileku edo mugakide duen udalerrian bertan, erabilera publikoko edozein bide edo eremutatik ibili ahal izango da, baimendutako naturagune eta berdeguneak barne, eta pertsonarteko distantzia gutxienez bi metrokoa izango da hirugarrenekiko. Debekatuta egongo da aire zabaleko haurrentzako jolas-espazioetara eta kirol-instalazioetara sartzea.

Haurrek beren jostailuak erabili ahal izango dituzte, familia-nukleoaz bestelako pertsonekin partekatu gabe.

 

5. Gizarte-harremanik izan al daiteke talde txikietan etxeetan?

Ez.

 

6. Osasun-arazoak dituzten pertsonak etxetik atera al daitezke ezarritako ordutegietatik kanpo?

Bai, baldin eta jarduera jakin bat agintzen duen ziurtagiri edo ziurtagiri mediko bat badute eta aurkezten badute.

 

7. Baimenduta dago erosketak azalera handi batera edo antzeko batera eramatea?

Elikagaiak edo baimendutako beste produktu batzuk erosteko joan-etorriek behar diren gutxienekoak eta gertuen dauden lekuetarakoak izan behar dute. Baimenduta dago azalera handi batera edo antzeko batera mugitzea, bizi den udalerritik gertu.

Era berean, ohiko bizilekutik lanpostura joateko edo itzultzeko bidean dauden saltoki eta saltoki handietan eros daitezke.

 

8. Bisita daitezke mendeko senideak?

Bai, bisita, asistentzia edo zaintzarako.

 

9. Mendeko pertsona naiz. Laguntzen didan pertsona etorri daiteke?

Bai.

 

10. Joan naiteke adingabeen zaintza aldatzera?

Bai.

 

11. Utz al ditzaket nire seme-alabak normalean zaintzen dituen pertsonaren ardurapean, lanera joan behar dudalako?

Bai, adingabeak edo mendekoak zaintzea dela ulertuta.

 

12. Jaitsi daiteke zaborra kalera?

Bai, hurbilen dagoen lekura, eta behar-beharrezkoa den gutxieneko denborarako.

 

13. Maskota kalera atera daiteke?

Txakurrak lagun daitezke paseatzeko, kirola egiteko edo haurrekin irteera kontrolatuak egiteko onartutako neurri berrietan, betiere udal-ordenantzak errespetatuz, ezarritako osasun- eta higiene-neurriak mantenduz eta pertsonen gehiegizko joan-etorririk ez eginez.

Era berean, maskota bakarka edo 14 urtetik beherakoekin ateratzeko aukera dago, etxetik gertu.

 

14. Parkera, hondartzara edo mendira joan daiteke?

Bai, paseatzeko, kirola egiteko edo haurrekin irteera kontrolatuak egiteko onartutako neurrien esparruan.

 

15. Hondartzetan baimendutako jarduerak.

Paseatzeko eta kirola egiteko jarduerak baimentzen dira, bai hondartzan, bai itsasoan, dagokion udalak ezarritakoaren arabera.

Ezin da aisialdiko bainurik hartu, ezta eguzkia modu estatikoan hartu ere.

 

16. Zein dira lurreko garraioan ibilgailuak okupatzeko baldintzak?

Bederatzi plaza arteko ibilgailu pribatuetan, eserleku-lerro bakoitzeko pertsona batek bidaiatu ahal izango du, diagonalean eta nahitaez maskararik erabili behar izan gabe. Eserleku-ilara bakoitzeko bi pertsona ere joan ahal izango dira, eta nahitaez erabili beharko dira maskarak.

Etxebizitza berean bizi diren pertsonek ibilgailu bera partekatu ahal izango dute baimendutako plaza-kopuruaren muga bakarrarekin, maskarak erabiltzea derrigorrezkoa izan gabe.

Ezaugarri teknikoak direla-eta eserleku-ilara bakarra duten ibilgailuetan, ibilgailu astunen kabinetan, furgonetetan edo bestelakoetan, gehienez ere bi pertsonak bidaiatu ahal izango dute, betiere bidaiariek maskarak erabiltzen badituzte.

Bederatzi plaza arteko bidaiarientzako ibilgailu publikoetan, gidaria barne, bi pertsona joan ahal izango dira eserleku-ilara gehigarri bakoitzeko gidariarenaren aldean. Nolanahi ere, bidaiarien artean ahalik eta distantzia handiena egotea bermatu beharko da, salbu eta etxebizitza berean bizi badira; kasu horretan, hiru pertsonak bidaiatu ahal izango dute.

Bidaiarien garraio publikoetan, nahitaezkoa izango da erabiltzaile guztiek maskarak erabiltzea, eta Osasun Agintaritzak ezarritako neurriak errespetatuko dira, gutxienez metro eta erdiko distantziari eutsiz, ahal bada behintzat, bidaiarien artean. Distantzia hori sarbideetan, geletan eta itxarote-nasetan mantentzea komeni da.

Autobusetan, hutsik egongo da beti gidariak lehenengo autobusetan okupatutako besaulkiaren atzeko lerroa, eta ezin izango dira eserleku erabilgarrien erdiak baino gehiago okupatu baimendutako gehienekoarekin alderatuta. Bidaiariek eserleku huts bat izan beharko dute elkarren ondoan, beste edozein bidaiarirengandik bereizteko, salbu eta bizikidetza-unitateko pertsona bada.

 

17. Zein dira motozikleten, ziklomotorren eta L kategoriako ibilgailuen okupazio-baldintzak?

Bi pertsonak bidaiatu dezakete, baldin eta bisera duen kaskoa badaramate, maskarak erabiltzen badituzte edo etxe berean bizi badira. Eskularruak nahitaez erabili behar dira.

 

18. Joan al daiteke familiako pertsona baten bila aireportura, geltokira...?

Ez. Adinekoei, adingabeei, mendekoei, desgaitasuna duten pertsonei edo bereziki kalteberak diren pertsonei laguntzeko baino ez dago aurreikusita.

 

19. Joan al daiteke odola ematera?

Bai, osasun-agintaritzak deituz gero eta arreta-neurriak hartuz gero.

 

20. Bidaiatu al daiteke bigarren egoitzetara?

Ez.

 

21. IAT iraungita duen ibilgailu batekin zirkulatu daiteke.

Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarria kontuan hartuta, etenda geratzen dira sektore publikoko erakundeen prozedurak izapidetzeko epeak, eta indarrean egoteari uzten zaionez, berriro hasiko dira. Egoera horietan zirkulatu daiteke.

 

IAT estazioak ireki arren, epeak etenda jarraitzen dute.

Nolanahi ere, ez da onartuko indarrean dagoen urtea baino lehenagoko mugaegunik.

 

22. Zilegi al da baserrietan edo landa-eremuetan dauden animaliak jateko lekualdatzea?

Bai.

 

23. Zilegi al da sindikatu- eta patronal-ordezkaritzako jarduerak egiten dituzten pertsonen mugikortasuna eta zirkulazioa?

Bai, betiere langileei eta enplegatzaileei laguntza bermatzeko bada.