Albisteak
Atzealdea

1.1. Gurutzeaga azpieremuko hiritartze unitateko Ituntze batzarrak eskatuta, 2022ko azaroaren 17an Tokiko Gobernu Batzarrak hasieran onestu zuen 1.1. Gurutzeaga Egikaritze Unitatea Urbanizatzeko Proiektua eranskinean agertzen diren baldintzak betez.

Hasieran onarturiko agiria ondorengo helbidean kontsulta daiteke eta alegazioak aurkezteko epea urtarrilaren 16ra arte izango da. Alegaziorik egon ezean Hiritartze proiektua behin betikotzat onartua emango da.

2022·12·16


1.1. Gurutzeaga  azpieremuko hiritartze unitateko Ituntze batzarrak eskatuta, 2022ko azaroaren 17an Tokiko Gobernu Batzarrak hasieran onestu zuen 1.1. Gurutzeaga Egikaritze Unitatea Urbanizatzeko Proiektua eranskinean agertzen diren baldintzak betez.

 

Hasieran onarturiko agiria ondorengo helbidean kontsulta daiteke eta alegazioak aurkezteko epea urtarrilaren 16ra arte izango da.  Alegaziorik egon ezean Hiritartze proiektua behin betikotzat onartua emango da.