ORDENANTZAK

  Data Dokumentuak

ORDENANTZA FISKALAK

   
Ordenantza fiskalak 2024 2023-12-21  Ord. ikusi
Egutegi fiskala 2024 2023-10-25  Ikusi
Prezio publikoak 2024 2023-12-12   Ikusi
Prezio publikoak 2023 2022-12/13  Ikusi

TRAFIKO ORDENANTZAK

   
Trafikoa, zirkulazioa eta segurtasuna arautuko dituen udal-ordenantza 2017-03-17 Ord. ikusi
Bide publikoetan ibilgaiuen aparkaldia (TAO) erregulatzeko ordenantza 2012-04-27 Ord. ikusi

Hiritar izaerako herri bideen erabilera eta horietako trafikoa, zirkulazioa eta segurtasuna arautuko dituen udal-ordenantza

2022-05-17

Ord. ikusi

HIRIGINTZA ORDENANTZAK

   
Ibarrako udalerriko etxebitzitza tasatuen udal ordenantzaren aldaketaren behin behineko ordenantza 2012-07-24  Ord. ikusi
  2015-06-21  Zuzenketa
Etxebizitza babestuen erregelamendua 2007-08-01  Ord. ikusi
Ibarrako etxebizitzetako irisgarritasuna arautzen duen ordenantza 2010-12-13  Ord. ikusi
Zuzkidurazko etxebizitzen erabileraren zerbitzu publikoak arautzen dituen ordenantza 2018-08-07 Ord. ikusi
Ibarrako bizitokietako behe oinetako lokalen erabilera baimentzeko ordenantza 2014-10-30  Ord.ikusi
  2015-06-04  Zuzenketa
Ibarrako hiritartze eta eraikuntza ordenantza    Ord. ikusi
Etxebizitza eraikinetan balkoiak ixteko ordenantza 2014-03-10  Ord. ikusi

INGURUMEN ORDENANTZAK

   
Telekomunikazio sareei dagokien instalazio erradioelektrikoen ordenantza 2003-12-31  Ord. ikusi
Uraren Ziklo osoari dagokion Zerbitzua arautzeko ordenantza 2005-12-30  Ord. ikusi
Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen udal ordenantza 2013-04-05  Ord. ikusi
 
2013-04-17  Zuzenketa
Udalarenak diren bide eta baso pisten erabilera berezia arautzen duen udal ordenantza 2018-11-15  Ord. ikusi

 

   

GIZARTE ZERBITZUETAKO ORDENANTZAK

   
Larrialdietako etxebizitzen erregelamendua 2007-08-01  Ord. ikusi
     

KULTURA ETA GAZTERIA ORDENANTZAK

   
«Txontxo» udal lokalak lagatzeko eta erabiltzeko udal erregelamendua 2018-01-08  Ord. ikusi
Gazte etxebizitzen arautegia 2018-08-07   Ord. ikusi
     

EUSKERA ORDENANTZAK

   
Udal eta udalerrian euskera erabiltzeko eta sustatzeko araudiaren udal ordenantza 2004-01-28  Ord. ikusi

BESTE ORDENANTZAK

   

Taberna, kafetegi, jatetxe eta antzekoak kokatu eta jartzeko udal ordenantza

2004-01-28  Ord. ikusi
 
2011-09-26  Zuzenketa
Ikuskizun publikoak eta aisialdiko jarduerak arautuko dituen ordenantza 2001-09-31  Ord. ikusi
Txoznei buruzko ordenantza arautzailea 2009-12-21  Ord. ikusi
Ibarrako gune publikoan hileta ospakizunak baimendu eta egiteko arautzenduen araudia 2011-01-18  Ord. ikusi
Ibarrako udal zerbitzu telematikoetara sarbidea izan eta erabiltzeko erregelamendu arautzailearen onarpena 2012-04-27  Ord. ikusi
Diru-laguntzen ordenantza orokorra behin betiko onartzea
2013-06-07  Ord. ikusi
Funtsen xedapen plana 2023-11-24  Ord. ikusi
Barne kontrol araudia (1. zatia) 2021  Ord. ikusi
Barne kontrol araudia (2. zatia) 2021  Ord. ikusi
Barne kontrol araudia (eta 3. zatia) 2021  Ord. ikusi
Iruzurraren aurkako plana 2022  Ord. ikusi
     
Kaleko salmenta arautzen duen ordenantza
2009-10-02  Ord. ikusi