Ingurumena, Nekazaritza eta Merkataritza

Ingurumena, Nekazaritza eta Merkataritza

Informazio orokorra

Arduradun politikoa: Nekane Lazkano

Arduradun teknikoa: Ainhoa Alonso Alkain

Emailaingurugiroa@ibarra.eus

Telefonoa: 943671138

Helbidea: San Bartolome plaza, 2

Harretarako ordutegia: 9:00-14:00 (harreta hobea emateko hitzordua hartzea gomendatzen da)

 

Funtzioak:

Iraunkortasuna

 • Tokiko Agenda 21 eta Eskola Agenda 21 proiektuen gidaritza, jarraipena eta ebaluazioa

  Tokiko Agenda 21

  Udala kudeatzeko herramienta bat da; gizartea, ekonomia eta ingurumena oinarri hartuta, herritarren parte-hartzearekin, etorkizuneko herria egituratzea du helburu. Prozesuan hiru pauso jarraitzen dira:

  1. Herriaren egoera islatzen duen diagnostikoa egiten da. (ikus Ibarrako Diagnostikoa)

  2. Aurrera begira nolako herria nahi den aztertzen da, horretarako helburu batzuk finkatuz.

  3. Finkatutako helburu horietara iristeko egin beharrekoak zehazten dira, Ekintza Plana osotuz. (ikus Ibarrako Ekintza Plana)

  Tokiko Agenda 21ak eraginkorrak izan daitezen, zaharkituta gera ez daitezen, periodikoki berrikuspena behar dute, Udalak iada planean zehaztutako helburuen betetze maila neurtu eta helburu berriak zehazteko.

  Berdin gertatzen da tokiko jasangarritasun adierazleekin: udalerri bateko jasangarritasun egoera ezagutu dezakegu adierazle egokiak aztertuz. (ikus adierazleen kalkuluaren txostena)

  Ibarrako Udalak, urtero, Udalsarea 21ek Tokiko Agenda 21aren ebaluazio, jarraipen eta programazio prozesuak dinamizatzeko eskaintzen duen zerbitzu integralean parte-hartzen du, baita tokiko jasangarritasun adierazleak kalkulatzeko ere: Tokiko Ekintza Planen Ebaluazio eta Jarraipen Programa.

  Eskolako Agenda 21

  Eskolako Agenda 21 jasangarritasunerako hezkuntza estrategia bat da, eta ikasleek udalerrietako ekintza-planetan parte hartzeko ildoetako bat bilakatu da.

  Ikastetxeen, Eusko Jaurlaritzako bi sailen (Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila, eta Ingurumena eta Lurralde Politika Saila) eta udalen arteko lankidetzan oinarritzen da programa hau, eta, horri esker, baliabide eta laguntza ugari ditu (ekonomikoak, aholkularitza, prestakuntza...). Oso tresna eraginkorra da Heziberri 2020ko oinarrizko konpetentziak garatzeko, eta, beraz, XXI. mendeko herritar arduratsu eta konprometituak egiten laguntzeko.
   
 • Ingurumen hezkuntzarako ekimenak antolatu: Aste Berdea, Mugikortasun Astea,…
   
 • Mugikortasun iraunkorra sustatzeko neurriak: Hiri arteko Garraio Publikoaren erabilera eta jarraipena (taxi zerbitzua Izaskunera, Apatta industria poligonora autobusa Tolosatik, Tolosatik Berastegira eta Tolosatik Gaztelura). Ikus ordutegiak.
   
 • Ingurumen arloan beste erakundeekin harremana:
   
  • Ihobe. Eusko Jaurlaritzako erakunde publikoa ingurumena kudeatzeko
  • Tolosaldeko Mankomunitatea
  • Tolomendi
  • Tolosaldea Garatzen

 

Udal zerbitzuen jarraipena eta kontrola

 • Hiri-hondakinen kudeaketa: edukiontzi bidezko bilketa, auzokonposta/autokonposta jarraipena, gainerako hiri-hondakinen bilketa (trastuak, pilak, hondakin arriskutsuak, silo bolako plastikoak,…), eta abar.
 • Zelai errekaren ur kalitatea ona dela bermatu eta egon daitezkeen isuriei jarraipena egin
 • Lorezaintza lanen jarraipena
 • Argiteri publikoan energia kontsumoa murrizteko neurriak hartu
 • Merkataritza sustatzeko ekintzak garatu: lokal hutsen apainketa,…
 • Herri bideen babesa, mantenua eta controla
 • Izurriteak sor ditzaketen animalien zein landareen controla: liztor beltza, reynoutria japonica, …
 • Arratoien desratizazioa: Ibarrako Udalak Campos Garbi, S.L. enpresa kontratatua du hilero herrian arratoien aurkako tratamendua egiteko.
 • Arriskutsu izan daitezkeen txakurrak edukitzeko baimenak tramitatu
 • Abandonatutako txakurrak bideratu
 

Administrazio lanak

 • Ingurumenean eragina izan dezaketen proiektuak, jarduerak eta baimen espedienteak
 • Betelanen eta landa lurreko beste lur mugimenduen espedienteak
 • Landa lurrean eragina izan dezaketen espedienteak
 • Hiri lurreko jarduera lizentziak

 

Jarduera lizentziak (hiri-lurretan ezartzen direnak)

Udal lizentzia honek ahalmena ematen du eragozpenak sorrarazi ahal dituen edo pertsonei edota haien ondasunei arriskuak eragin ahal dizkien, eta, era berean, ingurumenari kalte egin ahal dion jarduera bat ezartzeko, zabaltzeko edo eraberritzeko hiri-lurzoruan, betiere ezarritako baldintzak betetzen baditu. Jarduerak sor ditzakeen arrisku edo kalteen arabera, izapideak desberdinak dira, eta bi motakoak izan daitezke:

 • Jarduera-lizentzia behar duten jarduera eta instalazio sailkatuak
 • urrekomunikazioa behar duten jarduera eta instalazio sailkatuak.

 

Hiri-lurretan ezarritako jarduera lizentzien titulartasun aldaketaren jakinarazpena

Komunikazioa behar duen edo lizentzia behar duen jarduera batean titulartasuna aldatzeko jakinarazpena Udalari administrazioaren ikuskaritza eta kontrola baimentzeko eta lehen titular modura ziharduenari ardura kentzeko.

Transmisioarekin ezin izango da indarrean dagoen jardueraren aldaketarik ez eta zabalpenik ere egin.

 

TRAMITEAK

 

INPRIMAKIAK

HONDAKINAK

 

EDUKIONTZI BIDEZKO BILKETA SISTEMA

HONDAKIN ORGANIKOA

Non, noiz eta nola utzi hondakin organikoa

Zerbitzuaren erabiltzaileek frakzio organikoa Ibarrako Udalak eskura jarritako poltsa konpostagarrietan behar bezala itxita utziko dute, horretarako jarri dituen marroi koloreko edukiontzien barruan.

Poltsa konpostagarriak Euskal Herria 18 kaleko eraikinean horretarako ezarrita  dagoen makinan eskuratuko dira.

Zerbitzuaren erabiltzaileek frakzio organikoa egunero utzi ahal izango dute, eguneko edozein ordutan, jaiegunak barne (hau txartelarekin kontrolatuko da).

 

ERREFUSA

Non, noiz eta nola utzi errefusa

Zerbitzuaren erabiltzaileek hondar-frakzioa Ibarrako Udalak horretarako jarri dituen gris koloreko edukiontzien barruan utziko dituzte, hermetikoki itxitako plastikozko poltsatan sartuta.

Zerbitzuaren erabiltzaileek asteko egun batean (edozein egun) utzi ahal izango dute errefusa, eguneko edozein ordutan, jaiegunak barne (hau txartelarekin kontrolatuko da). Pixoihalak edukiz gero, errefusa egunero atera ahal izango da, hiri-hondakinen txartela behar bezala aktibatu ostean.

Ibarrako Udalak, hala erabakiz gero, pixoihalak jasotzeko berariazko bilketa bat egin dezake erabilera horretarako jarritako edukiontzien bidez, hondakin mota horiek sortzen dituztenentzat edo egokitzat jotzen duen beste sistemaren bat.

 

ONTZIAK

    Non, noiz eta nola utzi ontzi arinak

Zerbitzuaren erabiltzaileek ontzi arinak Mankomunitateak horretarako jarri dituen hori koloreko edukiontzien barruan utziko dituzte.

Egunero utzi ahal izango dira, eguneko edozein ordutan, jaiegunak barne.

 

PAPERA ETA KARTOIA

   Non, noiz eta nola utzi papera eta kartoia

Zerbitzuaren erabiltzaileek papera eta kartoia Mankomunitateak horretarako jarri dituen edukiontzi urdinen barruan utziko dute. Kartoia behar bezala tolestuta entregatuko da.

    Egunero utzi ahal izango dira, eguneko edozein ordutan, jaiegunak barne.

   Bestalde, ekoizle edo edukitzaileek papera eta kartoia beren kabuz Mankomunitatearen garbiguneetan utz dezakete.

BEIRA

Non, noiz eta nola utzi beira

Zerbitzuaren erabiltzaileek beirazko ontziak Mankomunitateak horretarako jarri dituen berde koloreko iglu moduko edukiontzien barruan utziko dituzte.

Beirazko ontzien frakzioa dagokion edukiontzian 8:00ak eta 22:00ak bitartean utzi beharko da eta, betiere, Mankomunitateak bizilagunen ongizatean eraginik ez izateko egokien irizten dion ordutegian.

Bestalde, ekoizleek edo edukitzaileek beirazko ontziak beren kabuz Mankomunitatearen garbiguneetan utz ditzakete.

ARROPA

Non, noiz eta nola utzi beira

Zerbitzuaren erabiltzaileek Mankomunitateak horretarako jarritako berde ilun koloreko edukiontzien barruan utziko dute arropa, beti poltsa itxitan sartuta.

    Egunero utzi ahal izango dira, eguneko edozein ordutan, jaiegunak barne.

Bestalde, ekoizleek edo edukitzaileek arropa beren kabuz Mankomunitatearen garbiguneetan utz dezakete.

PILAK

Non, noiz eta nola utzi beira

Zerbitzuaren erabiltzaileek Mankomunitateak horretarako jarritako edukiontzien barruan sartuko dituzte pilak.

    Egunero utzi ahal izango dira, eguneko edozein ordutan, jaiegunak barne.

Bestalde, ekoizle edo edukitzaileek pilak beren kabuz Mankomunitatearen garbiguneetan utz ditzakete.

   Ibarraren kasuan, honako saltokietan ere utzi daitezke pilak:

 • Leina estetika zentroa
 • Goxobi
 • Coviran
 • Tarukutraku
 • Oreka
 • Eko Tolosa
 • Bitxori Frutadenda
 • Bikoitz Arraindegia
 • Oramahai

LANDARE OLIOA

Non, noiz eta nola utzi beira

Zerbitzuaren erabiltzaileek Mankomunitateak horretarako jarritako beix/laranja koloreko edukiontzien barruan utziko dute landare-olioa. Erabilitako olioa beirazko edo plastikozko ontzi itxietan utziko da.

    Egunero utzi ahal izango dira, eguneko edozein ordutan, jaiegunak barne.

Bestalde, ekoizleek edo edukitzaileek landare-olioa beren kabuz Mankomunitatearen garbiguneetan utz dezakete.

ETXEKO GAUZA HANDIAK

Non, noiz eta nola utzi beira

Bilketa-egutegia honakoa da Ibarraren kasuan:

UDALERRIA

BILKETA EGUNA

Ibarra

Ostegunero

 

 • Bilketa jaiegunetan ere egingo da, Urteberri-egunean (urtarrilak 1) eta Eguberri- egunean (abenduak 25) izan ezik. Kasu horietan egun bat lehenago edo beranduago egingo da bilketa.
 • Zerbitzua erabili nahi dutenek Mankomunitatearen telefono zenbakira (943 67 62 16) deitu beharko dute aurrez, edota Ibarrako Udalera, eta gero, etxeko gauzak Mankomunitateak zehaztutako gunean utziko dituzte, txukun, lurzoruan, oinezkoen eta ibilgailuen pasabidea oztopatu gabe. Gauzak bilketa-egunaren bezperan utziko dira, 20.00ak eta 22.00ak bitartean.

Bestalde, ekoizleek gauza handiak beren kabuz Mankomunitatearen garbiguneren batean utz ditzakete.

Debekatuta dago gauzak Mankomunitateko zerbitzuak ezarritako egun eta ordutegietatik kanpo uztea.

MERKATARITZA-KARTOIA

Non, noiz eta nola utzi beira

 • Zerbitzuaren erabiltzaileek kartoia komertzioaren atarian utzi beharko dute, behar bezala tolestuta eta multzokatuta, ahalik eta bolumen gutxien okupa dezan, oinezkoen eta ibilgailuen pasabidea oztopatu gabe.
 • Kartoia berau biltzeko egunero utzi ahal izango da, 18:00etan, larunbatetan eta igandeetan eta Eguberri eta Urteberri egunean izan ezik.
 • Debekatuta dago merkataritza-kartoia Mankomunitateko zerbitzuak ezarritako egun eta ordutegietatik kanpo uztea. Debekatuta dago merkataritza-kartoia tolestu gabe uztea, oinezkoen edota ibilgailuen pasabidea oztopatzen baitu.
 • Bestalde, ekoizleek merkataritza-kartoia beren kabuz Mankomunitatearen garbiguneetan utz dezakete.

HILDAKO ETXE-ABEREAK

Non , noiz eta nola utzi hildako animaliak

Hildako zakur eta bestelako etxe-abereak biltzeko zerbitzu bat du Tolosaldeko Mankomunitateak. Berauek biltzeko eskaera Tolosaldeko Mankomunitateari egingo zaio.

 

Birziklatzeko gida

 

AUTOKONPOSTA ETA AUZOKONPOSTA

KONPOSTA egitea sukaldeko eta baratzeko hondakin organikoak ongarri bihurtzea da.

AUTOKONPOSTA: Etxeko konposta egiteak esan nahi du prozesu osoa etxeko lorategian bertan egitea. Sukaldeko hondar guztiak birzikla ditzakegu, baita inausketako eta lorategiko hondakinak ere.

AUZOKONPOSTA: Konposta egiteko interesa duten herritarrek modu bateratuan berau egiteko aukera izatea, Udalak utzitako eremu berde publiko baten bitartez.

 

EKARPEN GUNEAK

Kokapena: Izaskun auzoa (Jatetxeko aparkaleku ondoan) eta Egialde auzoa (rotonda ondoan)

Hondakin mota guztiak gaika jasotzeko prestatu diren guneak dira. Itxiak dira, eta erabiltzaileek giltza elektronikoak dituzte bertara sartzeko.

 • EKARPEN GUNEAK: Landa eremuko biztanleentzat dira.

 

ETXEETAKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK

Honakoak dira etxola hauetan biltzen diren gaiak:

 • Aparatu elektriko eta elektroniko txikiak: batidorak, plantxak, patrikako telefonoak, ordenagailuetako teklatuak..
 • Kotxeko bateriak
 • CDak eta DVDak
 • VHS bideo zintak eta musika kaseteak
 • Merkuriozko termometroak (plastikozko poltsa itxietan)
 • Pilak: alkalinoak, botoi-pilak eta bateria txikiak
 • Erradiografiak
 • Aerosol beteak edo erdi beteak
 • Disolbatzaileak eta garbiketako produktuak (ondo itxitako ontzietan, isuririk egon ez dadin)
 • Tinta eta toner kartutxoak
 • Margoak eta brotxak (ondo itxita)
 • Motoreetako olioa (plastikozko bidoietan eta ondo itxita)
 • Fluoreszenteak, kontsumo baxuko bonbilak eta halogenoak

GARBIGUNEAK

 • ANDOAINGO GARBIGUNEA

  KOKAPENA: Leizotz industriagunea, 20140 Andoain

  Tlf.: 943 30 38 09

  ORDUTEGIA: astelehenetik ostiralera 09:00etatik 12:30era eta 16:00etatik 19:00etara.
  Larunbatetan 9:00etatik 13:30era.
   
 • TOLOSAKO SAN BLAS GARBIGUNEA

  KOKAPENA: San Blas auzoa, 9 bis, 2400 Tolosa

  Tlf.: 689 411 349

  EGUTEGIA: astelehenetik ostiralera 09:00etatik 12:30era eta 16:00etatik 19:00etara

  Larunbatetan 09:00etatik 13:30era
   
ZER UTZI DEZAKEGU?

Etxeko obra hondakinak, etxeko tresnak (ordenadoreak, telebistak…), bolumen handiko altzariak, enbalajeak, txatarra, hozkailuak, labadorak, eta abar. San Blaseko garbigunera eraman behar dira. Hauek guztiak edukiontzi ezberdinetan sailkatuta jasotzen dira, baina norberak bere borondatez eraman behar ditu bertara. Bertan hondakinen zentzuzko kudeaketa burutzen da eta ahal diren materialak birziklatzera bidaltzen dira.

 

SILO BOLEN PLASTIKO BILKETA

Sortzaile handiak diren baserritarrei, Tolomenditik zaku handi batzuk banatu zitzaizkien urte hasieran, sortzen duten plastikoa zaku hauetan biltzen joateko. Baserritar bakoitzak sortzen duen plastiko kopuruaren arabera, bilketa desberdinak antolatu dira urtean zehar, bilketa kamioia baserri bakoitzetik pasatzen delarik. Plastiko bilketa zerbitzu hau jasotzeko Tolomendirekin harremanetan jarri behar da 943655097 telefono zenbakira deituz edota tolomendi@tolomendi.eus helbidera idatziz.
Gainerako baserritarrek, bilketa egunaren jakinarazpena jasotzen dute Udaletik, Tolomendik aurrez jakinarazi ostean. 

Herri bideen inbentarioa

2015eko azaroaren 13an eginiko Tokiko Gobernu Batzarraren bilkurak, besteak beste, Ibarrako herri bideen inbentarioa gainbegiratzea onartu zuen, berau egiteko lana Conchi Uriarteri esleituta.

Hilabete hauetan guztietan jarraitu den lan metodologia honakoa izan da: landa lana egin da, dokumentazio bilketa, erregistro ikerketa, eta abar.

Udalbatzak, 2016ko maiatzaren 12an eginiko Osoko Bilkuran, honoko hau erabaki zuen: Ibarrako herri bideen inbentarioa behin-behineko onartzea eta jendaurrean jartzea hilabeteko epean, iragarkia GIPUZKOAKO ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara ematen den biharamunetik kontatzen hasita. Epe horretan interesdunek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte.

Behin epea beteta eta erreklamaziorik aurkeztu ez denez, Udal Plenoak 2016ko uztailaren 21ean onartu egin zuen Conchi Uriartek burututako herri bideen inbentarioa.

Erlazionatutako dokumentuak: