Udaleko administrari eta administrari laguntzaileen lan poltsaren hautapen prozesua

Udaleko administrari eta administrari laguntzaileen lan poltsaren hautapen prozesua

 

Espediente zkia:  
Lanpostua:

Udaleko administrari eta administrari laguntzaileen lan poltsaren hautapen prozesua

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratze eguna:

2018/09/13

 

Deialdiaren oinarriak

 Ikusi dokumentua

Eskaera orria

Deskargatu eta bete dokumentua

 

Izen-ematea:  

Eskabideak behar bezala beteta Ibarrako udaletxeko Erregistro eta Informazio bulegoan aurkeztu beharko dira, 2018ko irailaren 28a izanik berau egiteko azken eguna.

 

 
Euskara azterketaren informazioa

 Ikusi dokumentua

 

Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda. 

Lehen eta bigarren ariketetarako deialdia.

 Ikusi dokumentua

 

Lehenengo ariketaren (2. Hizkuntza eskakizunari dagokion euskara maila egiaztatzeko) behin-behineko emaitzak.

 Ikusi dokumentua

 

 

Onartuen behin betikoen zerrenda, merituak baloratzeko aurkeztu beharreko dokumentuak aurkezteko epea eta hirugarren ariketarako deialdia.

 Ikusi dokumentua

 

Bigarren ariketaren (teoria) behin-behineko emaitzak.

 Ikusi emaitzak

 

Bigarren ariketako erreklamazioei erantzunak eta hauek aintzat harturik, behin betiko emaitzak.

 Ikusi dokumentua

 

Merituen behin-behineko balorazioa

 Ikusi dokumentua

 

 3. ariketaren behin-behineko emaitzak (psikoteknikoa)

 Ikusi dokumentua

 

 3. ariketaren behin-betiko emaitzak eta baztertuak (psikoteknikoa)

 Ikusi dokumentua

 

 Oposekataldiko behin-betiko emaitzak eta baztertuak (psikoteknikoa)

 Ikusi dokumentua

Merituen behin-betiko emaitzak Ikusi dokumentua
Prozesuaren behin-betiko emaitzak Ikusi dokumentua

 

Merituen balorazioaren inguruko alegazioen erantzuna

 Ikusi dokumentua