Dokumentuak

Atzealdea

Etxebizitza tasatuen ordenantzaren 23. artikuluaren aldaketa puntuala